English

 

Seko piedzīvojumam dzīvajā
Jaunumi
Par Adventurer
Marroco Adventure 2013
Marroco Scout Tour 2010
Kola Quad Adventure 2010
GS Challenge 2009 Latvija
   Nolikums
   Pieteikuma veidlapa
   Jautājumi un komentāri
   GS Challenge rezultāti
   Kopsavilkums
Auto Moto piedzīvojums Ziemeļu robeža
Sniega motociklu safari
Fotogrāfiju konkurss MoTo=FoTo
Balto mušu svētki 2008
Ziemeļmeitas lūkoties 2008
Slovakia Enduro Tour
Motopavasaris 2008
Fotogalerija
Kontakti
Piedzivojumu atstasti

 

Atbalstītāji


Informatīvais atbalsts
 


 

 

 

 

 Versija izdrukai


Moto tūristu pasākuma „GS Challenge Latvija 2009”

Nolikums

 1. Mērķi un uzdevumi

 1.1. „GS Challenge Latvija 2009” ir moto tūrisma pasākums divriteņu enduro motocikliem, kas norisinās saskaņā ar:

 1.1.1. Latvijas Republikā spēkā esošajiem Ceļu satiksmes noteikumiem (CSN);
1.1.2. Šo Nolikumu, Tehniskajiem noteikumiem (pielikums Nr. 1), pasākuma Norises noteikumiem un citiem pasākumu reglamentējošiem dokumentiem, ja Organizatori tādus publiskos;

1.2. „GS Challenege Latvija 2009” mērķi ir: 
1.2.1 Popularizēt moto ceļošanu īpaši moto tūrismu ar enduro elementiem;
1.2.2. Veicināt aktīvu dzīvesveidu un brīvā laika pavadīšanu;
1.2.3. Pilnveidot dalībnieku motobraukšanas prasmes, iemaņas un navigācijas zināšanas;
1.2.4. Motobraucēju un moto klubu draudzīgu kontaktu veidošana un stiprināšana.


2. Pasākuma norises laiks un vieta

2.1 „GS Challenge Latvija 2009”, turpmāk tekstā Pasākums notiks 2009. gada 15.-17. maijā Latvijā.

2.2. Reģistrācija pasākumam un pasākuma starts

2.2.1. Reģistrācija pasākumam sākot ar 14. maija pulksten 18.00 viesu namā “Sārnate”, Ventspils rajons, Užavas pagasts, Sārnate. Pasākuma starts 15. maijā pulksten 9.30.
2.2.2. Papildus reģistrācija dalībai pasākumā 15.maijā Rīgā BM autosalonā Dārzciema ielā 64a pulksten 10.00-12.00. Papildus starts turpat pulksten 12.30.
2.2.3. Pēdējā reģistrācija dalībai pasākumā līdz 16. maija pulksten 10.00. viesu namā “Sārnate”, Ventspils rajons, Užavas pagasts, Sārnate.

 2.3. Pasākuma moto braukšanas daļa beidzas 2009. gada 16. maijā viesu namā „Sārnate”, Ventspils rajons, Užavas pagasts, Sārnate.

 2.4. Dalībnieku apbalvošana un pasākuma noslēgums sāksies 2009. gada 16. maijā. viesu namā „Sārnate”, Ventspils rajons, Užavas pagasts, Sārnate.

 2.5. Dalībnieku ierašanās pasākuma nometnē (starta vietā) sākot ar 2009. gada 14. maija plkst. 18.00

 2.6. Pasākuma nometnes slēgšana 2009. gada 17. maijā plkst. 15.00

 
 3. Pasākuma programma

3.1. Pasākums sastāv no Pārbraucieniem (PB), Papildus sacensībām (PS), Īpašajiem uzdevumiem (IU), kā arī - Saviesīgā daļas (SD).

3.2. Dalībai Pārbraucienos (PB) un Papildus sacensībās (PS) dalībnieki veido komandas. Katrā komandā vismaz 2 motobraucēji. Maksimālais motociklu skaits komandā – 3 motocikli. Līdzbraucējs atļauts, bet nav obligāts.

3.3. Dalība Īpašajos uzdevumos notiek komandās un/vai individuāli. IU veikšanas nosacījumi tiks norādīti Pasākuma norises noteikumos.

3.4. Sadale komandās notiek brīvprātīgi, dalībniekiem reģistrējoties. Dalībnieki, kuri uz reģistrāciju ieradušies bez komandas, komandas biedrus izlozēs.

3.5. Pārbraucienu maršrutus katra komanda izvēlas patstāvīgi ar mērķi PB laikā savākt pēc iespējas lielu kontrolpunktu vērtības summu.

3.6. Papildus sacensību laikā komandu uzdevums ir veikt Pasākuma norises noteikumos norādītos papildu uzdevumus. Neviens PS uzdevums nav obligāts. PS veikšana notiek bez laika kontroles. Par PS veikšanu komanda saņem punktus saskaņā ar Pasākuma norises noteikumos norādīto. PS norises vietas tiks norādītas Pasākuma norises noteikumos. 

Iespējamās PS disciplīnas

-         orientēšanās apvidū un kontrolpunktu atrašana;
-         konkrētas, kartē iezīmētas distances veikšana;
-         braukšana pēc leģendas;
-         u.c. ar moto ceļošanu saistīti uzdevumi.

 3.7. Īpašo uzdevumi ir Pasākuma norises noteikumos norādīti uzdevumi, kuri jāveic vai nu veidojot jaunas komandas vai individuāli. Neviens IU nav obligāts. Par IU veikšanu katrs IU veicējs saņem punktus saskaņā ar Pasākuma norises noteikumos norādīto. IU veikšanas vietas tiks uzrādīta Pasākuma norises noteikumos.

Iespējamās IU disciplīnas:

–        individuālie veiklības braucieni;
–        ‘braukšana šķēršļotā apvidū;
–        motocikla transportēšana pāri atklātam ūdenim izmantojot peldošus transporta līdzekļus;
–        uzdevumi, kas saistīti ar tūrisma iemaņām, moto apkopi un tam līdzīgām aktivitātēm.

3.8. Saviesīgā daļa notiks nometnē speciāli tam atvēlētā nojumē pie ugunskura.


4. Pasākuma laika grafiks

20. marts – 16. maijs

- Dalībnieku pieteikšanās

e-pasts, fakss

14. maijs      no 18.00

- Dalībnieku ierašanās pasākuma nometnes vietā

Sārnate

14. maijs

18.00 – 22.00

- Dalībnieku reģistrācija

Sārnate

15. maijs

7.30 – 8.45

- Dalībnieku reģistrācija

Sārnate

 

9.00

- Dalībnieku sapulce

Sārnate

 

9.30

- Pasākuma Starts

Sārnate

 

10.00 – 12.00

- Dalībnieku papildus reģistrācija un pirmais papildus starts uzreiz pēc reģistrācijas

“BM auto” autosalons

Rīgā

 

12.30

- Papildus starts

“BM auto” autosalons

Rīgā

 

21.30 – 22.00

- Pirmās dienas finišs

Sārnate

16. maijs

9.00 – 10.00

- Pēdējā dalībnieku papildus reģistrācija

Sārnate

 

10.15

- Dalībnieku sapulce

Sārnate

 

10.30

- II dienas Starts, tai skaitā otrais papildus starts

Sārnate

 

18.00 – 19.30

- Finišs

Sārnate

 

No 21.00

- Pasākuma saviesīgā daļa

Sārnate

 

~ 22.00

 - Apbalvošana. Apbalvošanas laiks tiks precizēts pasākuma gaitā

Sārnate

17. maijs       līdz 15.00

 - Atvadas līdz nākamajai reizei

 

 

 5. Pasākuma Organizatori

Federācija

Latvijas Motosporta federācija – LaMSF

Augšiela 1, Rīga, LV 1009;

tālr. + 37167845851, fakss:  6784 58 43, e-pasts: moto@lamsf.lv)

 

Rīkotājs/organizators:

„Mārtiņa Gaiļa Kompānija“ SIA
e-mail: mg@adventurer.lv
telefons +371 29 123 183;
 fakss: +371 67 481 980

Mājas lapa:

www.adventurer.lv

Pasākuma direktors

Mārtiņš Gailis

+ 371 29 123 183 mg@adventurer.lv

Galvenais tiesnesis

Toms Rozenbaums

+ 37129190368

Ārsts

Jānis Eglītis

+37129282812

Morālā palīdzība

Arvils Jurķelis

+37126111927

Saviesīgās daļas koordinators

Jānis Dūdums

+371 29 332 212

6. Dalībnieki

6.1 Komandas sastāvs

Dalība pasākumā notiek komandās. Katras komandas sastāvā 2 līdz 3 motocikli. Ar vienu motociklu var startēt viena līdz divu cilvēku ekipāža.

6.2. Dalībnieku apdrošināšana un atbildība

6.2.1. Dalībai pasākumā tiek pielaistas personas, kurām ir spēkā esoša “A” kategorijas vadītāja apliecība. Dalībai pasākumā tiek pielaista mototehnika kuras motora darba tilpums ir vienāds vai lielāks par 600ccm.

6.2.2. Moto tehnikai jābūt CSDD noteikumiem atbilstošam tehniskās apskates talonam, ceļu satiksmē atļautām riepām  un spēkā esošai transporta līdzekļa civiltiesiskās apdrošināšanas polisei.

6.3. Neviens no Organizatoriem, tai skaitā Rīkotājs, nenes nekādu atbildību ne par kādiem zaudējumiem, ko dalībnieks/dalībnieki radījuši sev, trešajām personām, vai ko trešās personas radījušas dalībniekam/dalībniekiem.

6.2.3. Piedaloties pasākumā dalībnieks pats uzņemas visus riskus un atbildību par savas darbības (bezdarbības) sekām, kādas tās būtu, tai skaitā par veselības un/vai dzīvības un materiālajiem kaitējumiem sev un jebkurai trešajai personai.

6.2.4. Visiem braucējiem obligāta prasība izmantot garos zābakus, cimdus ceļu, muguras, elkoņu un plecu aizsarg bruņas, kā arī kustības laikā izmantot ķiveri, drošības apsvērumu dēļ.

6.3. Dalībnieku pieteikšanās

6.3.1. Dalībnieks atsūta Organizatoram pieteikuma anketu, kas atrodama interneta mājas lapā www.adventurer.lv,  pa e-pastu vai faksu;

6.3.2. Izņēmuma gadījumos pieteikt dalību un veikt samaksu iespējams arī pasākuma dienā reģistrācijas vietā.

6.4. Dalības maksa

6.4.1. Dalības maksa ietver

-         iespēju piedalīties pasākumā;
-          pasākuma dokumentāciju, maršruta apvidus kartes;
-         tiesnešu darbu;
-         LAMSF licences izmaksas;
-         telts vietu pasākuma nometnē „Sarnatē”; 
-         brokastis un vakariņas visas pasākuma dienas pasākuma bāzes vietā;
-         vakariņas pasākuma nometnē saviesīgajā daļā;
-         piemiņas veltes un diplomus.

6.4.2. Dalības maksa noteikta par katru motociklu un tā vadītāju, kā arī par pasažieri. Piesakoties pasākumā līdz:

-         2009. gada 30. aprīlim 5oLs par motocikla vadītāju un 15Ls par pasažieri;
-         2009. gada 13. maijam 55Ls par motocikla vadītāju un 15Ls par pasažieri;
-         pasākuma dienā 65Ls par motocikla vadītāju un 20Ls par pasažieri;

6.4.3. Dalības maksa iemaksājama organizatora kontā:

Rekvizīti:
Saņēmējs: Mārtiņa Gaiļa Kompānija SIA reģ.nr. LV40003432196 Rūpniecības iela 23-301, Rīga
Norēķinu rēķins: LV51HABA0001408047814 Hansabanka HABALV22
Komentārs: Maksa par dalību pasākumā „GS Challenge Latvija 2009

Izņēmuma gadījumos iespējams veikt samaksu arī reģistrācijas vietā.

 
7. Moto tehnikas identifikācija

7.1. Katram motociklam visā pasākuma gaitā jābūt ar skaidri saskatāmu Valsts numura zīmi.

7.2 Gadījumā, ja Rīkotājs reģistrējoties izsniedzis pazīšanās zīmes, to esība uz motocikla ir obligāta.


8.Pasākuma norises noteikumi

8.1. Reģistrācija un tehniskie noteikumi

8.1.1. Reģistrējoties dalībnieks reģistratoram:

- uzrāda vadītāja apliecību;
- uzrāda motocikla reģistrācijas pasi;
- uzrāda derīgu tehniskās apskates talonu;
- uzrādaderīgu civiltiesiskās apdrošināšanas polisi, vai Nacionālās Motosporta federācijas –FMN licenci;
-iesniedz dalībnieka pieteikuma anketas oriģinālu ar parakstu;

8.1.2. Dalībnieks saņem

-pasākuma dokumentāciju, tai skaitā kontrolpunktu sarakstu ar koordinātām;
-maršruta kartogrāfiskos materiālus;

8.1.3. Tehniskai komisijai katra ekipāža uzrāda obligāto ekipējumu un obligāto aprīkojumu.

8.1.4. Nereģistrētu tehnikas vienību dalība atzinīgi vērtēta netiks

-         minimālais darbarīku komplekts, kas nepieciešamas elementāru motocikla servisa darbu veikšanai (riteņatslēga, svečatslēga, riepu remonta komplekts);
-         individuālā braucēja medicīniskā aptieciņa.

8.2. Starta kārtība

8.2.1. Pasākuma starts 15. maijā, Sārnatē, visiem reģistrētajiem dalībniekiem kopējs.
8.2.2. Pirmais papildus starts 15. maijā, Rīgā, visiem papildus reģistrētajiem dalībniekiem kopējs.
8.2.3. Otrās dienas starts un otrais papildus starts 16 maijā – kopējs.  

8.3. Kontrollaiks, Starts finišs 

8.3.1 Visas pasākuma aktivitātes, kas saistītas ar moto braukšanu notiek bez laika kontroles.
8.3.2. Gadījumā, ja komanda nokavē finiša laiku, par kavējumu tiek aprēķināti soda punkti saskaņā ar norādēm Pasākuma norises noteikumos.
8.3.3. Atsevišķām PS un visiem IU saskaņā ar Pasākuma norises noteikumiem tiks noteikta laika norma. Laika normas neievērošana no sportiskā snieguma viedokļa ir pielīdzināma aktivitātes neveikšanai.
8.3.4. To PS un IU, kuriem tiks noteikta laika norma, starta un finiša laiki tiks noteikti Pasākuma norises noteikumos. 

8.4. Tehnikas evakuācija. Servisa darbi 

8.4.1 Dalībnieku transporta evakuāciju no jebkuras pasākuma vietas organizators veic tikai pēc papildus vienošanās ar evakuējamās tehnikas vienības īpašnieku. Izdevumus par tehnikas vienības evakuāciju sedz evakuējamās tehnikas vienības īpašnieks.
8.5.2. Dalībnieku transporta remonts un/vai serviss atļauts visā pasākuma norises laikā, jebkurā CSN atļautā vietā. Pasākuma bāzes nometnē remonts atļauts tikai tam speciāli norādītā vietā. 11. Pasākuma norises nosacījumi. Dalībnieku pienākumi

 

9. Speciālās prasības

Katra ekipāža ved sev līdzi tās autonomai dzīvei nepieciešamo aprīkojumu.

9.1. Katra dalībnieka obligātais aprīkojums

-         pirmās nepieciešamības medicīniskā aptieciņa (minimums: pretsāpju līdzeklis, termo sega, marles saite, plāksteri);
-         Instrumenti un aprīkojums motocikla apkopei un remontam uz ceļa;
-         Dzeramā ūdens rezerve minimums 1litrs uz cilvēku;
-         Lukturītis;
-         Sērkociņi un/vai šķiltavas.

 

9.1.1. Obligātais aprīkojums jāvar uzrādīt tehniskās komisijas laikā, kā arī Pārbrauciena finišā Dzeramā ūdens rezerves finišā drīkst neuzrādīt.

9.1.2. Obligātais aprīkojums var būt nepieciešamas dalībai PS

9.2. Tehniskais aprīkojums

9.2.1.Visām dalībnieku tehnikas vienībām jābūt ceļu satiksmē atļautām riepām un derīgam CSDD tehniskās apskates talonam;
 
9.2.2 Katrai komandai jābūt vismaz vienam fotoaparātam un tā kabelim savienošanai ar datoru. (Nepieciešams iespējamajai kontrolpunktu fiksēšanai un fotogrāfiju nodošanai tiesnešiem);

 9.2.3. Gadījumā, ja Dalībnieks vēlas saņemt kontrolpunktu failu savā GPS iekārtā, tam jābūt līdzi kabelim GPS iekārtas savienošanai ar datoru;

 9.2.4. Kompass vai/un GPS;

9.2.5. Visai bagāžai jābūt stingri nostiprinātai.

9.3.Ekoloģija un drošība 

9.3.1. Pasākuma laikā transporta līdzekļu kustība atļauta tikai pa ceļiem.
9.3.2. Nobraukšana no ceļa, meža zemsegas bojāšana, ugunsdrošības noteikumu neievērošana, privātīpašuma tiesību ignorēšana nav atļauta.
9.3.3. Pasākuma dalībnieki aicināti saudzīgi un godprātīgi izturēties pret apkārtējo vidi, cienīt vienam otru un apkārtējos līdzcilvēkus, kā arī citus zemeslodes iemītniekus. 

9.3.4. Lūdzam neatstāt aiz sevis atkritumus (ūdens tvertnes vai pudeles, medikamentu un ekipējuma iepakojumus, higiēnas priekšmetus, ekipējumu, apģērbu vai tā daļas u.tt.)

 

9.4. Pasākuma un dalībnieku drošība

9.4.1. Dalībnieku nometnē lūdzam pārvietoties ar moto tehniku ne ātrāk par 10 km/h.

9.4.2. Pārvietojoties ar moto tehniku, neaizmirstiet lietot  aizsargķiveres.

9.4.3. Pasākuma gaitā ir jāievēro Ceļu satiksmes noteikumi, kā arī privātīpašumu neaizskaramība un citi ierobežojumi. Par šī punkta neievērošanu organizatoriem ir tiesības piešķir sodus līdz pat komandas diskvalifikācijai

9.4.4. Pasākuma speciālo uzdevumu laikā, kā arī starta-finiša zonā, skatītāji, ja tādi ir,  tiek brīdināti  par to, ka viņi nedrīkst atrasties dalībnieku kustības zonās, , kas apdraud skatītāju un dalībnieku drošību.

9.4.5. Par sacīkšu organizatoru noteikto drošības prasību neievērošanas rezultātā radītajām sekām atbild paši sportisti un publika.

9.4.6.  Organizatori var ieviest papildus ierobežojumus, ja tādiem rodas objektīva nepieciešamība (ugunsbīstamība, speciālie liegumi, u.c.), vai dalībnieku drošības apsvēruma dēļ.

9.4.7. Organizators , drošības apsvērumu dēļ, var atcelt daļu veicamās distances jebkurā laikā, arī tad, ja daži dalībnieki to jau ir veikuši.

9.5. Informācija 

9.5.1. Atsevišķa starta un finiša protokolu eksponēšana nav paredzēta, bet ir iespējama.
9.5.2. Visu pasākuma aktivitāšu rezultāti tiks nodoti aplūkošanai uz ziņojumu dēļa uzreiz pēc to apkopošanas.
9.5.3. Ja pasākuma veiksmīgai norisei būs nepieciešamas veikt neparedzētas izmaiņas sagatavotajā un/vai izsniegtajā pasākuma norises dokumentācijā, šī informācija būs pieejama uz Informācijas dēļa pasākuma bāzes nometnē.


10. Organizatora atbildība un tiesības

 Organizators un pasākuma oficiālās personas:

10.1. Nav atbildīgi par zaudējumiem, ko tīši vai aiz neuzmanības nodarījis sportists trešajām personām vai ko trešās personas radījušas dalībniekam/dalībniekiem.

10.2. Neatbild par dalībnieku tehniku un personīgajām mantām.

10.3. Neatbild par sacīkšu laikā notikušiem Ceļu satiksmes negadījumiem un drošības noteikumu pārkāpumiem. Sportisti paši pilnā mērā atbild par savas rīcības vai bezdarbības sekām, to apliecinot ar parakstu konkrētā pasākuma pieteikumā.

10.4.Organizators , drošības apsvērumu dēļ, var atcelt daļu PB , daļu vai visus PS , IU

10.5. Sacīkšu organizatori var ieviest papildus ierobežojumus, ja tādiem rodas objektīva nepieciešamība (ugunsbīstamība, speciālie liegumi, u.c.)  vai to prasa dalībnieku un organizatoru drošība.

11.Rezultāti, apbalvošana

11.1. Pasākuma ietvaros notiks komandu un individuālā snieguma vērtēšana.  Punktu un soda punktu piešķiršanas metodika tiks aprakstīta pasākuma norises noteikumos, kurus katrs pasākuma dalībnieks saņems reģistrējoties.
11.2 Komanda saņem punktus par komandā veiktajām aktivitātēm. Uzvar komanda, kurai lielākā punktu summa.
11.3. Katrs dalībnieks saņem punktus par individuālajām papildu sacensībām. Uzvar tas dalībnieks, kurš ieņēmis augstāko vietu individuālajās PS. 
11.4. GS Challenge Latvija 2009 uzvarētāji tiek apbalvoti sekojošās nominācijās:

-Saliedētākā komanda; (komanda, kura savākusi lielāko punktu summu);
-Veiklākais dalībnieks GS ieskaitē (dalībnieks, kurš startējot ar jebkuru BMW GS markas motociklu ieguvis lielāko punktu summu);
- Veiklākais dalībnieks absolūtajā ieskaitē (dalībnieks, kurš ieguvis lielāko punktu summu startējot ar jebkādas markas motociklu);
-Veiksmīgākais dalībnieks (izloze)

11.5. Visi pasākuma dalībnieki saņems piemiņas apliecinājumu par dalību pasākumā un pozitīvu emociju lādiņu. Dalība pasākumā notiek komandās. Katras komandas sastāvā 2 līdz 4 motocikli. Ar vienu motociklu var startēt viena līdz divu cilvēku ekipāža.


12. Protesti

12.1. Protesti pret pasākuma sportiskajiem rezultātiem netiek pieņemti.

12.2.Laipni lūdzam iesniegt ieteikumus un sūdzības par pasākuma organizatoriskajiem jautājumiem.


13. Citi noteikumi

13.1 . Gadījumā, ja šajā Nolikumā atrunātie noteikumi ir pretrunā ar noteikumiem, kādi tie atrunāti Pasākuma norises noteikumos, tad par primāriem uzskatāmi Pasākuma norises noteikumi. 
13.2 Ja pēc šī Nolikuma un pasākuma Norises noteikumu izsniegšanas dalībniekiem, tajos tiks veiktas izmaiņas, tas būs atspoguļotas uz Informācijas dēļa pasākuma reģistrācijas un bāzes vietās.

 

GS Challenge Latvija 2009 direktors:                               Apstiprināts:


 
Mārtiņš Gailis                                                                       LaMSF ģenerālsekretāre

 Rīga, 2009. gada 17. martā                                                Ņina Birjukova

                                                                                                Rīgā 2009. gada 30. martā.


 

Latvijas Reitingi

TOP 100 MOTORCYCLE SITES

Adventure Motorcycle

linhk